De Baptistengemeente Veenendaal heeft het verlangen om midden in de wereld mensen te helpen om Jezus te leren kennen en volgen. Wij belijden dat Jezus Christus de Heer is van ons leven. Hij is gestorven voor onze zonden en op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij leeft en wij verwachten het van Hem voor het heden en de toekomst.

Doop
Binnen onze gemeente kennen we twee inzettingen van onze Heer Jezus Christus die met regelmaat terugkomen in de vieringen op de zondagochtend. Te weten: doop en avondmaal.
Zo’n vier keer per jaar hebben wij een doopdienst waar mensen op getuigenis van hun geloof worden ondergedompeld in een doopbad.

Avondmaal
Elke eerste zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd. Dit doen we om het lijden en sterven van Jezus te gedenken, precies zoals Jezus dat zelf heeft gewild. Aan het avondmaal kan worden deelgenomen door iedereen die gelooft dat Jezus voor hem of haar is gestorven. Dat kunnen leden of vrienden zijn, maar ook onze gasten die hun geloof in Jezus kunnen bevestigen.

Verschillende programma’s
Onze gemeente behoort bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en is in 1992 ontstaan als wijkgemeente met ca. 70 tot 80 leden van Baptistengemeente Ede. Inmiddels worden onze samenkomsten door zo’n 400 mensen, ouderen en jongeren bezocht. Daarnaast is er voor de ca. 200 kinderen een crèche, en volgen kinderen (groep 1 t/m 8) een eigen programma parallel aan de diensten. Voor de brugklassers is er 1x per maand een eigen programma “BRUGZONE”.

Maak nader kennis met onze gemeente en bezoek onze samenkomsten: elke zondag van 10.00 tot ca. 11.30 uur in ons gebouw: Schutterij 2 te Veenendaal. U bent van harte welkom!