Een gemeente is meer dan alleen maar een kerkdienst op zondag. Het is ook een groep mensen die samen de Here Jezus wil dienen en navolgen en dat handen en voeten wil geven in hun dagelijkse leven. Als gemeente willen we elkaar hierin stimuleren en aanmoedigen en daarom zijn er diverse activiteiten, studie-avonden en cursussen die doordeweeks plaatsvinden.

Bijbelkringen
De gemeente is ingedeeld in een aantal kringen waar per kring ca. 15 personen aan deelnemen. Eens per veertien dagen komt een kringen samen bij één van de kringleden thuis. Op deze avonden is iedereen welkom, dus ook belangstellenden die geen lid of vriend zijn.
De bedoeling van de kringen is samen de Bijbel te bestuderen, samen te bidden, elkaar te helpen en elkaar beter te leren kennen. De kringen vinden plaats in de even weken.

Gebed
Een vaak gehoorde uitdrukking is: “Gebed is de motor van de gemeente”. Het is de communicatielijn van de gelovige en van de gemeente met de drie-enige God. Veelvuldig kan de oproep tot gebed worden gevonden in de Bijbel. Binnen onze gemeente kennen we een aantal vormen van gebed:

  • bidstond – elke donderdagavond om 19.30 uur – met name gericht op de noden in de gemeente
  • gebed in de huiskringen
  • kleine gebedsgroepjes van gemeenteleden op doordeweekse dagen
  • gebed voorafgaand aan de zondagse dienst
  • gebedsministry; gebedsbediening tijdens de dienst
  • de mogelijkheid om na de dienst in gebed te gaan

Leerhuis
Naast de bijbelkringen worden er ook regelmatig verdiepingsavonden georganiseerd over uiteenlopende thema’s.

Cursussen
Vanuit onze gemeente worden er ook diverse cursussen aangeboden: