Als Baptistengemeente volgen we het advies van de overheid en RIVM m.b.t. het coronavirus en worden alle bijeenkomsten tot en met 6 april 2020 afgelast. 

Dit is een moeilijk besluit met een geestelijke lading. Er is onrust en bij sommigen zelfs angst. Maar juist in deze situatie mogen we als volgelingen van Jezus weten dat Hij belooft “alle dagen” bij ons te zijn. Hij is het die rust wil geven wanneer paniek dreigt (Mat.11:28). Meer dan anders ervaren we momenteel dat het leven niet maakbaar is, dat wij mensen kwetsbaar zijn. Dat betekent ook dat we meer dan anders bewust mogen schuilen bij Hem die is onze Schepper is.

Met Psalm 31:15,16 kunnen we zeggen: “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand”.

Deze wetenschap geeft vrede. Laten we die vrede delen met elkaar en met anderen, want met Jezus is er toekomst, Hij geeft moed.

Mede namens de raad,
Arie Verduijn
Voorganger Baptistengemeente De Verbinding, Veenendaal