Onze gemeente telt ongeveer 200 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Wij vinden het belangrijk dat wij de kinderen een veilige plek kunnen geven waar wij hen kunnen laten zien hoe kostbaar zij zijn in Gods ogen.

Deze opdracht geven wij gestalte via de Kinderkerk: een apart programma voor kinderen dat parallel loopt aan de dienst in de grote zaal. In de Kinderkerk staan Gods woord en liefde centraal en wordt gewerkt met diverse, uitdagende werkvormen zoals bijbelvertelling, zang, toneel en gesprek. In alles wat wij doen hebben wij het verlangen om kinderen te inspireren om Jezus te ontmoeten, te kennen en te volgen.
De aansluiting bij de beleving van de kinderen is essentieel en daarom werken we binnen de kinderkerk in verschillende groepen.

Crèche (kinderen van 0 tot 4 jaar)
De kinderen worden per leeftijd onverdeeld in groepen van maximaal 10. Per groep is er tenminste één volwassen medewerker met één of twee tieners. Er is een aparte slaapzaal met kinderbedjes die aan alle veiligheid eisen voldoet. De crèche bevindt zich op de begane grond.

Kinderkerk (groep 1 t/m 6)
De kinderen starten in hun eigen basisgroep; dit is meestal de groep waar zij ook op de basisschool in zitten. Vanuit deze groep gaan de kinderen naar een grote ruimte waar zij gezamenlijk via zang, toneel en bijbelvertelling worden meegenomen in het thema van die wee. Daarbij proberen wij ook de talenten van de kinderen in te zetten. Na deze gezamenlijke bijeenkomst gaan de kinderen weer naar hun eigen basisgroep voor een verwerking, wat te drinken en wat lekkers.
De ouders van de groepen 1 tot en met 3 halen hun kinderen zelf boven op. De andere kinderen kunnen zelf naar beneden.

Kinderkerk (groep 7 en 8)
De kinderen van groep 7 en 8 starten elke zondag beneden. Rond 10.30 uur gaan zij op aangeven van de voorganger of oudste van dienst naar hun eigen programma kunnen gaan. Een zondag per maand blijven de kinderen van groep 7 en 8 de gehele dienst beneden.

Bijzondere diensten
Bij bijzondere diensten (zoals doopdiensten) worden ook de kinderen betrokken. Een aantal keer per jaar is er een speciale kinderdienst in de grote zaal: een dienst voor kinderen, waarin ze samen met volwassenen hun geloof beleven, de volwassen meenemen in hun geloofsbelevingswereld en waarin de volwassenen leren kijken door de bril van een kind en geloven als een kind.