Ons jeugdwerk is gericht op tieners in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Het maakt niet uit of je lid bent van de kerk, vaak aanwezig bent of gewoon een keer wilt komen kijken.
Als gemeente vinden we het belangrijk om te investeren in tieners omdat we geloven dat God hun op het oog heeft en op allerlei manieren wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. Centraal in ons tienerwerk staat relatie: met God, met elkaar en met de jeugdleiders.

Clubs
Er zijn vijf clubs die zijn ingedeeld op leeftijd (12 jaar; 13 jaar; 14 jaar; 15 jaar; 16 t/m 18 jaar). De clubs draaien eens in de twee weken op zondagavond en worden geleid door enthousiaste jeugdleiders die elke keer weer een gaaf programma neerzetten. Hierbij moet je denken aan: bijbelstudie, gesprek, gezelligheid, spellen en/of creatief bezig zijn.

Buddygroepen
Elke jongere wordt aan het begin van een seizoen gekoppeld aan een jeugdleider. In de praktijk betekent dit dat elke jeugdleider 4 à 5 jongeren heeft waar hij eenmaal in de maand een activiteit mee gaat doen. Dit zijn de buddygroepen. Deze groepen zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen en ook om een hele gezellige tijd met elkaar te hebben. Je gaat leuke activiteiten doen zoals pizza eten, film kijken, bowlen of poolen en nog veel meer.

JAM
Elk seizoen worden er vijf jeugddiensten georganiseerd onder de naam JAM (Jesus And Me). Deze diensten worden voor een groot gedeelte opgezet door jongeren zelf. Dit valt met name op in de band waar allemaal jongeren in spelen. Als team zijn we voortdurend op zoek hoe we de diensten kunnen blijven ontwikkelen zodat het aansluit bij jongeren en hen enthousiasmeert voor Jezus.
Alle diensten beginnen om 19.00 uur in ons kerkgebouw, en wordt om 18.00 uur voorafgegaan door een maaltijd. Elke jongere is van harte welkom.
In 2016 vonden er vier JAM- diensten  plaats op 17 januari, 13 maart, 24 april (ochtenddienst) en 19 juni.

Werkvakanties (16+)
In het tienerwerk willen we ook graag de met 16+-tieners de wereld gaan ontdekken en hun uitdagen om oog te hebben voor mensen die in hele andere omstandigheden leven. Daarom proberen we een keer in de twee jaar een reis te organiseren in de zomer naar een ontwikkelingsland. Afgelopen jaren zijn we naar Bosnië gegaan en daar houden we goede contacten mee. Door deze reizen hebben we gezien dat jongeren God en zichzelf beter leren kennen.