Oudstenraad

De oudstenraad geeft geestelijk leiding aan de gemeente. De gemeente kiest uit hun midden een aantal leden die samen de oudstenraad vormen. Samen met de voorganger vormen zij de oudstenraad. Onze raad bestaat uit zeven broeders. Zij worden ondersteund door het secretariaat.

 

Sietze Ketelaar
oudste-voorzitter
sietze.ketelaar@bgv-deverbinding.nl

Ton Bisschop
oudste-secretaris
ton.bisschop@bgv-deverbinding.nl
Theo Ploeg
oudste-penningmeester
theo.ploeg@bgv-deverbinding.nl
Quint van der Meer
oudste
quint.vandermeer@bgv-deverbinding.nl

Marco van de Weerd
oudste
marco.vandeweerd@bgv-deverbinding.nl

Pieter Zwart
oudste-vice voorzitter
pieter.zwart@bgv-deverbinding.nl