Oudstenraad

De oudstenraad geeft geestelijk leiding aan de gemeente. De gemeente kiest uit hun midden een aantal leden die samen de oudstenraad vormen. Samen met de voorganger vormen zij de oudstenraad. Zij worden ondersteund door het secretariaat.

 

Sietze Ketelaar
oudste-voorzitter
sietze.ketelaar@bgv-deverbinding.nl

Pieter Zwart
oudste-secretaris
pieter.zwart@bgv-deverbinding.nl
Theo Ploeg
oudste-penningmeester
theo.ploeg@bgv-deverbinding.nl
Maarten van den Heuvel
oudste

John van Manen
oudste

Quint van der Meer
oudste
quint.vandermeer@bgv-deverbinding.nl

Marco van de Weerd
oudste
marco.vandeweerd@bgv-deverbinding.nl