Oudstenraad

De oudstenraad geeft geestelijk leiding aan de gemeente. De gemeente kiest uit hun midden een aantal leden die samen de oudstenraad vormen. Samen met de voorganger vormen zij de oudstenraad. Zij worden ondersteund door het secretariaat.

Eugène Poppe
oudste-voorzitter
eugene.poppe@bgv-deverbinding.nl
Henry Valk
oudste-secretaris
henry.valk@bgv-deverbinding.nl
Theo Ploeg
oudste-penningmeester
theo.ploeg@bgv-deverbinding.nl
Maarten van den Heuvel
oudste
maarten.vandenheuvel@bgv-deverbinding.nl
Quint van der Meer
oudste
quint.vandermeer@bgv-deverbinding.nl

Marco van de Weerd
oudste
marco.vandeweerd@bgv-deverbinding.nl