Geschiedenis

Op 22 augustus 1992 is de Baptistengemeente Veenendaal van start gegaan, als `wijkgemeente’ van de Baptistengemeente Ede. Op 21 maart 1994 besloot de gemeentevergadering van de Baptistengemeente Ede unaniem tot verzelfstandiging van de wijkgemeente Veenendaal. Deze bestond toen uit ca. 80 leden en 16 vrienden.

In eerste instantie kwamen we samen in de toenmalige Koningin Juliana MAVO aan de Grote Beer. Toen dit gebouw gesloopt moest worden om plaats te maken voor woningen en appartementen, verhuisden we in de zomer van 1998 voor onze zondagse samenkomsten naar het CLV aan de Kerkewijk. Sinds juni 2015 komt de gemeente samen in een eigen gebouw (De Schutterij 2 te Veenendaal).

Voorgangers
Op 23 maart 1998 besluit de gemeentevergadering om een beroep op Piet Passchier uit te brengen. Op 7 juni 1998 vond de bevestigings- en inzegeningsdienst plaats. Twaalf en een half jaar was Piet Passchier tot aan zijn pensionering voorganger. Hij werd opgevolgd door Erik van Duyl, die de gemeente tot 1 januari 2017 als voorganger heeft gediend. Van 1 mei 2017 tot 1 mei 2021 was Arie Verduijn onze voorganger.

Jeugdwerker
Onze gemeente heeft ook een (betaalde) jeugdwerker. Egbert van Rhee was de eerste en hij werd opgevolgd door Femke Poppe. Zij droeg in 2014 het stokje over aan Hans Sikkema en sinds september 2019 is Hans Ottens onze jeugdwerker.

Unie van Baptistengemeenten van Nederland
Baptistengemeenten hebben zich altijd van elkaar afhankelijk geweten op regionaal, nationaal en internationaal niveau voor ondersteuning en onderlinge gemeenschap. Op basis van het Nieuwe Testament geloven we dat gemeenten niet geïsoleerd van elkaar (zouden moeten) leven maar eerder in onderlinge afhankelijkheid. Daarom is onze gemeente aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, een overkoepelende organisatie voor Baptistengemeenten. De Unie neemt ook interkerkelijk hun verantwoordelijkheid door deelname aan Missie Nederland, de Nederlandse Zendingsraad en verschillende interkerkelijke contactorganen voor overleg met de overheid.
Momenteel wordt er gewerkt aan intensieve samenwerking tussen de Unie van Baptistengemeenten en de ABC-gemeenten. Voor meer informatie kun je terecht op www.unie-abc.nl.