Baptisme

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”
Mattheus 28:19

Baptisme
Baptist betekent Doper. In bijna alle christelijke kerken wordt gedoopt. Wat is er dan zo bijzonder aan het dopen van de baptisten?
Alles begint bij het persoonlijk kiezen voor God. We noemen dat bekering omdat je jezelf moet omkeren: van richting IK naar richting GOD. Om met God omgang te kunnen hebben moeten we gereinigd worden van onze zonden. Dat kan alleen doordat Jezus met Zijn dood voor onze zonden betaald heeft, Hij heeft met zijn leven betaald voor wat wij schuldig waren.
De doop is het beeld van de reiniging van onze zonden. Dat beeld vinden we terug bij de doop door onderdompeling. We gaan te midden van de gemeente “kopje onder”; dat betekent begraven worden en opstaan met Jezus in een nieuw leven, en gewassen van zonden.

Opdragen
Bij de baptisten worden dus geen kinderen gedoopt maar alleen personen die zelf voor een leven met Jezus hebben gekozen. De kinderen worden gewoonlijk in de zondagdienst opgedragen aan de Heer. Dat wil zeggen dat we het kind voorstellen aan God en Hem vragen om een hemelse vader voor dat kind te zijn. Natuurlijk wordt het kind met de ouders ook gezegend en bidden wij allen voor dit gezin.