Als gemeente willen wij laten zien dat Jezus het verschil maakt.
Dat doen wij aan de hand van drie aspecten:

Aanbidden: in ons doen en laten zichtbaar maken dat Jezus Heer is.

 • Wij stellen God centraal en laten Zijn Woord spreken.
 • Met muziek, zang en voorbede richten wij ons op Hem
 • Wij stimuleren elkaar om Jezus beter te leren kennen
 • We zoeken Gods wil en volgen Jezus daarin na.
 • Wij geven Gods Geest volop ruimte

Verbinden: oog hebben voor elkaar en de ander.

 • Wij hebben God lief boven alles en de naaste als onszelf.
 • We heten iedereen welkom.
 • Kinderen, jongeren en ouderen gaan liefdevol met elkaar om.
 • We zien naar elkaar om in vreugde en verdriet.
 • We werken lokaal, nationaal en internationaal samen.

Delen: royaal delen wat ons toevertrouwd is.

 • We nemen samen verantwoordelijkheid.
 • We zetten onze gaven en talenten in.
 • We zien om naar de naaste, ver weg en dichtbij
 • We hebben hart voor zending en evangelisatie.
 • Wij geven blijmoedig.