Ouderen hebben een schat aan geloofservaring waar wij in de gemeente uit kunnen putten. Onze gemeente kent bijna 100 leden of vrienden boven de 65 jaar, waarvan een grote groep ouder is dan 75 jaar. Omdat deze generatie vaak een andere geloofsbeleving dan jongeren heeft en er ook andere (pastorale) behoeftes zijn, is er een speciaal team dat hier aandacht voor heeft.

Bezoek en pastoraat
De senioren van 75 jaar en ouder zijn verdeeld onder de teamleden. Zij hebben een persoonlijke band met hen opgebouwd door hen met vaste regelmaat te bezoeken, met hen te praten, Bijbel te lezen en samen te bidden. Ook de pastorale zorg en ondersteuning (bv. bij ziekte, overlijden en rouwverwerking) wordt door dit team verzorgd.

Activiteiten
Voor alle 65-plussers is er maandelijks een Bijbelkring in Elim te Amerongen. Daarnaast worden er met regelmaat seniorenmiddagen georganiseerd, waarbij er een spreker wordt uitgenodigd en er `oude liederen’ gezongen worden uit bijvoorbeeld de bundel van Joh. de Heer. Jaarlijks is er een seniorenuitje en met Kerst is er een eigen viering en kerstdiner.