Kringen

Het is goed om God en elkaar te ontmoeten in de zondagse dienst, maar het is ook goed om dit te doen in de intimiteit van een kleinere groep. Een plek waar je verdiepende gesprekken kunt voeren en om elkaar van hart tot hart te ontmoeten.

Kringen

In Handelingen zien we dat dit al in de eerste gemeente zo gebeurde. De gemeente is daarom ingedeeld in een aantal kringen waaraan ca. 12 personen deelnemen, waaronder een kringleider. Per veertien dagen komen deze kringen (doordeweeks) samen bij één van de kringleden thuis. De bedoeling is om samen de Bijbel te bestuderen, te bidden, elkaar te helpen en elkaar beter te leren kennen. De kringen komen samen in de even weken, zodat er in de oneven weken ruimte is voor andere activiteiten. Op de kringen is iedereen welkom, dus ook belangstellenden die geen lid of vriend zijn.