Kinderkerk

Onze gemeente telt ongeveer 200 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Wij bieden graag een veilige plek waar wij hen kunnen laten zien hoe kostbaar zij zijn in Gods ogen. Dat doen wij via de Kinderkerk: een apart programma voor kinderen dat parallel loopt aan de samenkomst in de grote zaal.

Kinderkerk

In de Kinderkerk staan Gods woord en liefde centraal en wordt er gewerkt met diverse, uitdagende werkvormen zoals Bijbelvertelling, zang, toneel en gesprek. In alles wat wij doen, hebben wij het verlangen om kinderen te inspireren om Jezus te ontmoeten, te leren kennen en te volgen. De aansluiting bij de beleving van de kinderen is essentieel en daarom worden de kinderen onderverdeeld in verschillende groepen, en elke groep wordt geleid door ten minste één volwassene en één of twee tieners die ondersteunen.

 

Kinderen van 0 tot 4 jaar
De kinderen worden per leeftijd verdeeld in groepen van maximaal tien. Er is een aparte slaapzaal met kinderbedjes die aan alle veiligheidseisen voldoet. Per groep hebben minimaal twee personen de leiding. Dit kan een volwassene en een tiener zijn. De Kinderkerk voor deze jonge kinderen bevindt zich op de begane grond.

 

Groep 1 t/m 8 van de basisschool
De kinderen starten drie zondagen per maand in hun eigen basisgroep; dit is meestal de groep waar zij ook op de basisschool deel van uitmaken. Vanuit deze groep gaan de kinderen naar een grote ruimte waar zij gezamenlijk door middel van zang, toneel en Bijbelvertelling worden meegenomen in het thema van die week. De kinderen worden daar actief bij betrokken. Na deze gezamenlijke bijeenkomst gaan de kinderen weer naar hun eigen groep voor een verwerking. Elke zondag is een coördinator aanspreekpunt van de Kinderkerk. Per groep is er een leiding en een assistent aanwezig.
Een zondag per maand starten alle kinderen in de samenkomst beneden; die dienst kent dan ook een kindermoment. De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan rond 10:30 uur naar hun eigen groep. De andere kinderen blijven dan de hele dienst beneden. Een passend werkje ligt achter in de kerk. De ruimten voor groep 1 t/m 6 bevinden zich op de eerste verdieping.

 

Groep 7 en 8 van de basisschool
De kinderen van groep 7 en 8 starten elke zondag beneden. Rond 10.30 uur gaan zij op een aangegeven moment naar hun eigen programma. Een zondag per maand blijven ze de gehele dienst beneden. De ruimten voor deze groepen bevinden zich op de begane grond. 

 

Bijzondere kinderdiensten
Een aantal keer per jaar is er een speciale kinderdienst in de grote zaal: een feestelijke dienst voor kinderen, met drama, video, vertelling en veel kinderliedjes. Op die manier beleven jong en oud samen het geloof en worden de volwassenen meegenomen in de belevingswereld van de kinderen. Bij bijzondere diensten (zoals doopdiensten) worden de kinderen betrokken.