We vinden het belangrijk dat alle jongvolwassenen hun plek vinden in onze gemeente. Bij voorkeur sluit iedereen zich aan bij een kring en/of bezoekt de ontspannende activiteiten. Als dat niet mogelijk is of niet gewenst, staan we open om te zoeken naar oplossingen. Denk hierbij aan persoonlijk contact met iemand die vertrouwd is of aan manieren om elkaar (als groep) op andere momenten en locaties te ontmoeten.

Kringen Jongvolwassenen
Tweewekelijks komt een wisselende groep jongvolwassenen samen om te leren uit de Bijbel en van elkaar. Alle vragen mogen gesteld worden en alle onderwerpen worden besproken. Jongvolwassenen die er zelf voor kiezen om bij een ‘normale’ kring aan te sluiten, krijgen daar alle ruimte voor.

Ontspannende activiteiten
Niet voor elke jongvolwassene is het geloof of de kerk de logische keuze. Door ontspannende activiteiten proberen we voor iedereen een veilig thuis te bieden. Tijdens deze activiteiten willen we elkaar ontmoeten en zien. Vanuit de overtuiging dat God iedereen waardevol heeft gemaakt, is het belangrijk om elkaar vast te houden en samen te genieten.