De gemeente telt ruim 90 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. We willen graag dat zij zich in onze gemeente thuis weten en dat er wordt aangesloten bij hun belevingswereld.

Jeugdclubs
De jongeren worden ingedeeld op leeftijd. Zo is er een jeugdclub voor de 12+, 13+, 14+, 15+ en 16-18. Deze groepen vormen de ruggengraat van het jeugdwerk. Elke club draait om de week op zondagavond. De ingrediënten van de clubavonden zijn heel divers: ontmoeting, ontspanning, gebed, Bijbelstudie, creatief bezig zijn, spel, discussie en/of samen eten.

Buddygroepen
Naast de jeugdclubs zijn er ook buddy-groepen; kleine groepjes van twee tot zes jongeren en een jeugdleider van de club. Het streven is om een keer in de zes weken samen te komen waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van onderlinge liefdevolle en vertrouwelijke relaties.

Brugzone
Voor de tieners die in de brugklas zitten, is er één keer per maand op zondagmorgen een eigen programma: Brugzone. Dit doen we om tieners die net vanuit de Kinderkerk komen een gemakkelijkere overbrugging te geven: van één keer per maand in de dienst naar altijd in de dienst. Tijdens Brugzone worden thema’s besproken die met de ochtenddienst te maken hebben.

Jeugdweekend
Aan het begin van het nieuwe seizoen gaan de jongeren en jeugdleiders van de 12 tot en met 15+ op kamp naar een locatie ergens in Nederland. Ditzelfde geldt voor de groep tieners van 16 tot 18 jaar.

Jeugddiensten
Jaarlijks worden er vijf avonddiensten georganiseerd die gericht zijn op de jeugd. Deze diensten worden JAM (Jesus And Me) genoemd en voorafgaand wordt met elkaar gegeten. Door op deze ontspannen manier het samenzijn te beginnen, willen we laagdrempelig zijn zodat de jeugd van onze gemeente ook (ongelovige) vrienden en vriendinnen mee zal durven nemen. Eén keer per jaar is er ook een JAM op de zondagmorgen. Op die manier beleven jong en oud samen het geloof en worden de volwassenen meegenomen in de belevingswereld van de tieners.

Missiereis
In de zomer van 2018 organiseerden we voor het eerst een missiereis voor jongeren naar Jordanië. We werken samen met een lokale gemeente die daar de zorg voor Syrische vluchtelingen op zich heeft genomen. Door deze reis komen jongeren in aanraking met een andere cultuur en leefwereld. We geloven dat God dit wil gebruiken om hen te vormen in wie ze zijn en in het zorgdragen voor de ander. In de toekomst hopen we vaker van deze reizen te organiseren.