Vacature

Baptistengemeente De Verbinding in Veenendaal is een levendige gemeente met zo'n 800 leden, vrienden, jongeren en kinderen. In verband met het emeritaat van onze voorganger zijn wij op zoek naar een

voorganger (0,8 – 1,0 FTE)

Weet u zich/jij je door de Heer geroepen voor deze taak? Dan komen we graag in contact met u/jou!

Over onze gemeente

In alles wat wij doen, willen we ons laten leiden door Gods Woord en Zijn Geest. Daarbij is ons motto: ‘Jezus maakt het verschil’. Wij verlangen ernaar het evangelie van Jezus’ genade en liefde te delen met een ieder die op ons pad komt. Dat doen wij met een open houding en eigentijds. Wij willen in woorden en daden getuigen dat Jezus Heer is, Hem aanbidden, royaal delen van wat ons is toevertrouwd en ons verbinden met God en met mensen in onze omgeving. De gemeente wil gaan voor het radicale midden.

Voor de voorganger geldt dat hij

 • zich door God geroepen weet in de bediening van voorganger
 • leeft vanuit een persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus 
 • kenner is van de Heilige Schrift en deze aanvaardt als Gods gezaghebbend Woord voor leer en leven  
 • het verlangen heeft de Heer en Zijn gemeente te dienen

Functieprofiel

Binnen de te onderscheiden rollen die een voorganger vervult, geven wij prioriteit aan de rol van: 

 • Prediker: De voorganger dient God en de gemeente als dienaar van het Woord. Hij weet dit Woord dichtbij te brengen door het te vertalen naar en toe te passen op de huidige tijd. Hij onderwijst de gemeente en is een goede communicator. We zoeken naar zowel diepgaande als praktische exegese.  
 • Leidinggevende: De voorganger is een dienend leider/herder. De voorganger geeft richting en leiding vanuit (de verkondiging van) Gods Woord en vanuit de visie van de gemeente. De voorganger werkt daarin samen met raad en taakveldleiders (meervoudig leiderschap).

Uw/jouw profiel

De voorganger laat zich karakteriseren als: 

 • Verbindend: De voorganger wordt gekenmerkt door vriendelijkheid, vredelievendheid, bescheidenheid, geduld en zachtmoedigheid. De voorganger is een samenwerker, motiverend en bemoedigend. Hij durft ook zaken uit handen te geven. 
 • Empathisch: De voorganger is een warme persoonlijkheid, prettig in de omgang, iemand die eerst wil begrijpen, en pas daarna begrepen wil worden. Hij heeft een groot inlevingsvermogen, is attent, bewogen, belangstellend en benaderbaar. 
 • Onafhankelijk: De voorganger staat stevig in zijn (geestelijke) schoenen, durft te zeggen waarop het staat (ook als dat schuurt), is koersvast, krachtdadig en consequent, evenwichtig. 
 • Aanspreekbaar: De voorganger beschikt over zelfreflecterend vermogen, kan zaken vanuit verschillend perspectief bezien, stelt zich toetsbaar op, durft kwetsbaar te zijn.

Functie-eisen

Aan de te beroepen voorganger stellen wij de volgende functie-eisen:

 • een relevante theologische opleiding op minimaal HBO-niveau
 • ervaring in een vergelijkbare functie
 • wanneer er geen algemene beroepbaarstelling is voor Baptistengemeenten die aangesloten zijn bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, bereid tot een gesprek met de Commissie beroepbaarstelling van deze Unie
 • bereid te verhuizen naar Veenendaal

Reageren

Wilt u/wil je aanvullende informatie over de functie of onze gemeente? Neem dan contact op met de voorzitter van de beroepingscommissie Ronald de Vries via .

Uw/jouw sollicitatiebrief zien we graag tegemoet via .