Het kan gebeuren dat u telkens uitgelogd wordt, dat kan verschillende oorzaken hebben. In dit artikel leggen we per situatie uit hoe het komt en wat u er aan kunt doen

De webomgeving logt u telkens uit

Wanneer u met een browser bent ingelogd op het besloten gedeelte van uw omgeving, en u wordt telkens uitgelogd dan komt dat waarschijnlijk doordat u telkens een nieuw IP adres krijgt. Dat kan gebeuren als u gebruik maakt van een VPN of een firewall. Deze oplossingen geven u regelmatig, soms met iedere klik, een ander IP adres zodat u "anoniem" op het internet bent.

Echter wanneer u met dat nieuwe IP adres verbind met kerkSPOT dan wordt u uit veiligheidsoverwegingen gezien als een nieuwe gebruiker en wordt u de toegang direct ontzegt. Om dit te voorkomen zou u in uw VPN moeten instellen dat het URL van uw kerkSPOT omgeving in een uitzonderingslijst komt.
 

De app logt u telkens uit

De app "Mijn Gemeente" is zo ingesteld dat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Maar dat werkt alleen wanneer iemands telefoon met een pincode beveiligd is (of met faceID, touchID enzovoorts). De app zal bij een onbeveiligde telefoon altijd automatisch uitloggen.

Dat heeft te maken met het feit dat via de app toegang kan worden verkregen tot persoonsgegevens en we het risico niet willen lopen dat onbevoegden hierbij komen.

Een device tegelijkertijd
Je kunt met de app maar op een device tegelijkertijd zijn ingelogd, het is dus niet mogelijk om gelijktijdig op twee telefoons met een app ingelogd te zijn. Wanneer je dus op een ander toestel inlogt wordt je automatisch bij de ander uitgelogd.

Wanneer de app je dus automatisch uitlogt dan kan het zijn dat je je telefoon nog moet beveiligen of dat je op een ander device ingelogd bent geweest.