diaconie

Veel mensen hebben wel eens een periode in hun leven dat het tegenzit. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door ziekte, verlies van inkomsten, onvoorziene uitgaven, zorgen en stress, problemen met een kind, overlijden van een geliefde, scheiding of andere zaken. Juist op de moeilijke momenten in het leven kan je dan wel wat hulp gebruiken. De diaconie wil er zijn voor jou! Niet voor niets heten wij Baptistengemeente De Verbinding, wij willen ons verbinden met jou, juist als het tegenzit.

Hoe kijkt God?

Een van de manieren hoe God zich bekend maakt aan ons is als Vader. Dat is niet voor niks. Een goede vader zorgt voor zijn kinderen. Hij wil ze alles geven en helpen wanneer ze problemen hebben. En het is helemaal mooi wanneer Zijn kinderen voor elkaar zorgen, daarmee ontvangt Hij eer!

Hier liggen twee Bijbelse oproepen in besloten:

 1. Help broers en zussen in de gemeente als zij hulp nodig hebben

 2. Vraag om hulp wanneer je dat nodig hebt. Ook al vind je het misschien lastig om hulp te vragen, je geeft anderen de gelegenheid om jou te helpen en daarmee wordt God geëerd!

Helpen en om hulp vragen zijn dus Bijbelse opdrachten. En het mooie is dat het ook om kan draaien. Dus vandaag help jij mij, maar morgen help ik jou misschien wel... En dat alles zodat de wereld ziet dat God bestaat, ons liefheeft en voor ons zorgt!

Ik schaam me

Toch vraagt niet iedereen om hulp die dat wel goed kan gebruiken, hoe komt dat? Vaak heeft dat te maken met schaamte. Je denkt dat iedereen het redt, behalve jij. Dat jij de enige bent met dit probleem. In de eerste plaats is dat meestal niet waar. Er zijn veel huishoudens die moeite hebben met rondkomen, die te maken hebben met ziekte en zorg, die stress ervaren rondom de opvoeding, waar spanningen zijn in het huwelijk en ga zo maar door. Dus denk niet dat je de enige bent!

Straks weet iedereen het

Daarnaast zijn mensen soms bang dat het in de gemeente bekend wordt wanneer er problemen zijn. Ook dat is niet waar. Onze diakenen hebben beloofd geheim te houden wat hen wordt verteld. Wanneer zij andere mensen willen betrekken in het helpen, mag dat alleen wanneer jij daar toestemming voor geeft. Samen bepalen we wat er nodig is, hoe we dat vormgeven en wie erbij wordt betrokken (indien nodig).

Dit mag je van ons verwachten

Als diaconie werken we op basis van de volgende kernwaarden:

 1. Samen
  • Samen met God; in afhankelijkheid van Hem
  • Samen met degene die hulp vraagt; we zoeken samen naar een oplossing
  • Samen met de gemeente; elkaar liefhebben en dienen is een gemeente brede taak
 2. Zonder oordeel
  • Of iemand door eigen handelen, of door omstandigheden in de problemen is gekomen. Wij willen helpen zonder oordeel. De kerk is dé plek voor een nieuwe start.
 3. Gelijkwaardig
  • Wij helpen op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de inbreng van de degene die hulp vraagt net zo belangrijk is als de inbreng van degene die hulp biedt. Het doel is daarbij om (weer) volwaardig mee te kunnen doen.

Je mag ons altijd aanspreken op deze kernwaarden. Wij doen dat onderling als diakenen ook naar elkaar.

Wie zit er in de diaconie?

De diaconie bestaat op dit moment uit:

Christa van Manen
diaken
christa.vanmanen@bgv-deverbinding.nl

Arno Ring
diaken
arno.ring@bgv-deverbinding.nl
   

Neem gerust contact met een van ons op, wij zijn er om jou te helpen!

Wie helpt de diaconie?

In eerste instantie richten we ons op leden, vrienden en (vaste) gasten. Er is natuurlijk ook nood buiten onze gemeente, maar op dit moment we ons vooral richten op hulpvragen binnen de gemeente. Er zijn genoeg mensen uit onze gemeente die hulp kunnen gebruiken, maar daar niet mee komen. Daarom richten we onze tijd en energie erop om zichtbaar te zijn, vertrouwen te winnen en drempelverlagend te werken. Dat vraagt om focus. Dus iedereen die lid is of onze samenkomst bezoekt is van harte welkom bij de Diaconie.

Problemen met de diaconie?

We proberen iedereen zo goed mogen te horen en te helpen. Maar het kan zijn dat er iets niet goed gaat. Als dat zo is probeer er dan eerst met de diaconie zelf over te praten. Dat kan met de betrokken diaken(en) en/of met de taakveldleider Diaconie. Mocht dat niet lukken dan kan je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen:

 • Gea Nijland, vertrouwenspersoon, gea.nijland@bgv-deverbinding.nl
 • Henk Schep, vertrouwenspersoon, henk.schep@bgv-deverbinding.nl