Het allerbelangrijkste dat een mens kan overkomen is dat hij tot geloof komt in Jezus Christus en eeuwig leven ontvangt. Hij wordt dan een nieuwe schepping! Alles verandert. De volgende stap is dat de mens een discipel, een volgeling, van Jezus wordt. Dat hij of zij gaat leven zoals Jezus dat heeft bedoeld. Maar hoe word je een discipel? Kortom: hoe ga je denken en handelen als een wedergeboren mens?

Dit wordt geleerd in de Basiscursus van Cleansing Stream, een kort en krachtig discipelschap programma, waarin de Bijbel, herstel, vrijheid, toewijding en balans centraal staan. Onze doelstelling is om op een Bijbelse manier de principes van discipelschap, vergeving, herstel, genezing en bevrijding te praktiseren.

De cursus wordt tweemaal per jaar gegeven, en bestaat uit vijf zaterdagochtenden (een ochtend in de maand) en wordt afgesloten met een retraite van twee dagen.
Meer informatie vindt u op www.cleansingstream.nl