Baptistengemeente Veenendaal

Grondslag & Missie

Artikel 1: De Baptistengemeente Veenendaal, zoals vastgelegd in de statuten van 10 mei 2012, maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Artikel 2: De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als het hoogste betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt het woord van God als het hoogste gezag voor geloof en leven (artikel 2 Statuten)
Artikel 3: Gebod, opdracht en roeping. De gemeente erkent en aanvaardt het gebod (Mattheus 22:36-40 ) en de opdracht (Mattheus 28:18-20). De roeping van de gemeente is gebaseerd op het grote gebod en de grote opdracht.

Contactgegevens

Adres: De Schutterij 2, 3905 PL Veenendaal
Tel.: 06-20031038 (secretaris)
E-mail: secretaris@bgv-deverbinding.nl

RSIN: 812696645
K.v.K.: 76446204

Oudstenraad

De bestuurlijke en geestelijke leiding van de Baptistengemeente ligt bij de oudstenraad en de voorganger. De oudstenraad bestaat uit:

  • Arie Verduijn, voorganger
  • Ton Bisschop, secretaris
  • Theo Ploeg, penningmeester
  • Sietze Ketelaar, oudste (waarnemend voorzitter)
  • Quint van der Meer
  • Marco van de Weerd
  • Pieter Zwart

Leden van de oudstenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Datzelfde geldt in principe voor de werkzaamheden binnen de diverse taakvelden van de gemeente. In enkele gevallen wordt een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. 

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland waarbij de Baptistengemeente Veenendaal is aangesloten.
Klik hier voor meer informatie

Publicatieplicht m.b.t. ANBI-status

We zijn graag transparant met betrekking tot onze activiteiten. Door te klikken op een van onderstaande links zijn de betreffende documenten in te zien: