Leerhuis

15 september 2021
20:00 tot 22:00

De gemeente in Efeze vanuit vijf bijbelboeken belicht - verzorgd door Piet Passchier

15 september 2021
20:00 tot 22:00
Locatie
BGV De Verbinding
De Schutterij 2
Veenendaal

De gemeente in Efeze vanuit vijf bijbelboeken belicht - verzorgd door Piet Passchier

Wanneer komt er weer licht aan het einde van de tunnel? in de afgelopen periode is die vraag vaak gesteld. Als het leven donker wordt snakken mensen naar lichtpuntjes. Vanaf het begin van de Bijbel wordt er licht in de duisternis gebracht. In maar liefst vijf Bijbelboeken wordt het licht in de duisternis van Efeze beschreven.

De gemeente in Efeze heeft een unieke plaats in de Bijbel. Wij kunnen deze gemeente over een paar generaties volgen. Drie belangrijke bijbelschrijvers hebben er aan meegewerkt. In het boek Handelingen lezen we uitgebreid over de diepe occulte duisternis in Efeze en hoe Paulus daar het licht brengt (Hand 18:24–20:1). Er is steeds een groot gevaar dat het licht weer uit zal gaan. Paulus waarschuwt de leiding van de gemeente ernstig. (Hand 20:17–38). Ook schrijft hij aan de gemeente in Efeze en omgeving een schitterende brief met daarin de woorden: `Want eens was u in de duisternis, maar nu bent u in het licht’ (Ef 5:8 ). Prachtig wordt het licht, dat zij hebben in Jezus Christus beschreven. En hoe te leven vanuit het licht. Maar ook wordt beschreven, dat de machten van de duisternis een voortdurend gevaar zijn voor het licht.

Wat is het bijzonder, dat we deze gemeente zo een paar generaties kunnen volgen. Ze wordt uitgebreid door Lucas in het boek Handelingen beschreven. We hebben een prachtige brief van Paulus aan deze gemeente, de Efezebrief. Hij heeft twee brieven geschreven aan de voorganger van deze gemeente, 1 en 2 Timotheüs. En tenslotte de brief van Johannes aan deze gemeente in Openbaring. Lucas, Paulus en Johannes helpen ons deze gemeente te leren kennen.

Wij hebben te maken met vijf puzzelstukken, die samen een mooi plaatje vormen. De geschiedenis van de gemeente in Efeze is hoogst actueel. Ook wij hebben te maken met veel duisternis, waarin wij persoonlijk en als gemeente het licht van Jezus Christus mogen laten schijnen.

Een serie studieavonden over Efeze verzorgd door Piet Passchier. Je bent van harte welkom. Opgave is verplicht en kan via .


Locatie
BGV De Verbinding
De Schutterij 2
Veenendaal